Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Χάρη στις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο προσφέρεται, πλέον, στο ευρύ κοινό η δυνατότητα πλοήγησης στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του ΙΟΜ, της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΗΕΜΘ. Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

http://www.presslibraries.gr/opac2/zConnectELL.html
http://www.presslibraries.gr/opac2/zConnectELL.html
http://www.presslibraries.gr/opac2/zConnectELL.html
#
www.minpress.gr
#
www.infosoc.gr